Anbefalt, 2021

Redaksjonens

Google Søk, bak scenene

Google serverer mer enn 1 milliard spørringer på en dag fra hele verden, og returnerer resultatet bare 0, 25 sekunder i gjennomsnitt. Er du ikke nysgjerrig på hva som skjer bak den hvite skjermen når du åpner Google.com i nettleseren din?

La oss visualisere livet til en Google-spørring
  • Det er mer enn 1 milliard søk hver dag på Google.
  • 20% av spørringene er nye for Google hver dag.
  • Hvert spørsmål må reise i gjennomsnitt 1500 kilometer for å få svaret tilbake til brukeren.
  • Øyeblikkelig forhåndsvisning av belastninger i 1 / 10th av et sekund i gjennomsnitt.
Utvikling av Google Search Algorithm
  • Google brukte 1.000.000 databehandlingstimer til å forberede indeksen.
  • Mer enn 1000 årsverk har gått på å utvikle Googles søkealgoritme.
  • Google indekserer milliarder av nettsider med indekser over 100 millioner gigabyte.
Hvert år gjør Google mer enn 500 forbedringer i søkealgoritmen. Her er en kort video som viser arbeidet bak kulissene for å forbedre Googles søk.

Google gjør alltid eksperimenter med søkealgoritmen, og det siste er Search Plus Your World som har blitt kritisert mer enn elsket.

Men det er bare på grunn av Googles modige beslutninger om eksperimentering med sin algoritme, det er den mest pålitelige og nøyaktige søkemotoren siden 1998.

Top