Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Hvordan Linux er bygget og utviklet [Video]

Vi bruker alle Linux hver dag, men de fleste av oss er ikke klar over dette.

Det er Linux, som kjører våre telefoner, TV-sett, minibanker osv., Servere av Google, Facebook, Twitter er alle drevet av Linux.

Linux er også det mest populære operativsystemet blant superdatamaskiner.

Men hvordan Linux er bygget og utviklet gjennom årene?

Denne videoen forteller en kraftig og inspirerende historie om hvordan Linux er bygget og utviklet samarbeidende gjennom årene.

Video Courtesy: LinuxFoundation

Top