Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom Broadcast og Multicast

Overføring er en prosess for å videresende en pakke fra en vert til andre som er koblet til et nettverk. I denne artikkelen har jeg diskutert de to overføringsmetodene broadcast og multicast. I begge tilfeller utføres adressaggregeringen som reduserer størrelsen på prefikset som definerer nettverket som mottakerverter er koblet til. Adresse aggregering kombinerer pakkene og leverer den til ISP (Internet Service Provider) w som holder noen nettverk sammen. Videre separeres pakkene for å bli levert til deres endelige destinasjon.

Overføringsteknologien kringkasting og multicast er forskjellig fra hverandre i en sammenheng at pakken videresendes til alle verter som er koblet til nettverket, mens multicast kun sendes pakken videre til mottakere. Jeg har diskutert noen flere forskjeller mellom broadcast og multicast i sammenligningstabellen vist nedenfor.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningKringkasteMulticast
grunn~~POS=TRUNCPakken sendes til alle vertene som er koblet til nettverket.Pakken overføres kun til mottakere i nettverket.
OverføringEn-til-alle.En-til-mange.
LedelseBroadcasting krever ingen gruppestyring.Multicasting krever gruppeledelse for å definere gruppen av verter / stasjoner som vil motta pakker.
båndbreddeBåndbredden er bortkastet.Båndbredde utnyttes effektivt.
TrafikkUnødvendig genereres mye trafikk i nettverket.Trafikken er under kontroll.
ProsessLangsom.Rask.

Definisjon av kringkasting

Broadcast er en overføringsteknologi som tillater alle verter koblet til et nettverk for å dele samme kommunikasjonskanal. I kringkasting mottas en pakke sendt av en vert av alle de andre vertene i nettverket.

Når en vert sender en pakke, angir den adressen til ønsket mottaker i adressefeltet til pakken. Nå som pakken sendes, mottas den av alle de andre vertene i nettverket. Etter mottak av pakken sjekker hver vert adressefeltet til pakken. Hvis pakken har en mottakeradresse, blir den behandlet av mottakeren. Ellers blir pakken ignorert.

Sendingen har mulighet til å adressere pakken til hele verten på nettverket. For dette spesifiserer verten som sender pakken en spesiell kode i adressefeltet til pakken. Når pakken med spesialkoden i adressefeltet overføres, mottas pakken og behandles av alle verten i nettverket.

Broadcasting kan forklares ved hjelp av et eksempel. Anta at du leverer et foredrag i et klasserom på 50 studenter. Innenfor ringer du ut en student "James stå opp". Selv om det blir lyttet av alle elevene i klasserommet, men bare James vil svare, vil andre bare ignorere denne meldingen.

Det trådløse nettverket er et vanlig eksempel på kringkasting.

Definisjon Multicast

Broadcasting tillater overføring av pakken til gruppen av verter i nettverket, og dette kalles multicasting. Multicasting er en overføringsmetode der kopier av en enkelt pakke overføres til vertsgruppen i nettverket som er interessert i å motta pakken.

Forholdet mellom kilde og destinasjon er en til mange . Det er bare én kilde og flere destinasjoner. I multicasting er kilden adressen en unicast-adresse, mens destinasjonsadressen er en gruppeadresse . Gruppens adresse er en adresse på ett eller flere destinasjonsnettverk som har minst ett medlem i gruppen som er interessert i å motta pakken.

Ruterne i nettverket videresender mottatt pakke gjennom flere av dens grensesnitt. Som i figuren kan du se at ruteren R1 sender den mottatte pakken via grensesnitt 1 og 2. Videre kan du se at ruteren R2 videresender mottatt pakke gjennom grensesnitt 1 og 2 da nettverk som er koblet til begge grensene har minst en medlem interessert i å motta pakken. På samme måte sender ruteren R3 den mottatte pakken gjennom grensesnittet 2.

Multicasting har flere applikasjoner i dag. Som å vurdere distribuert database krever multicasting. I distribuert database lagres informasjonen på mer enn ett sted. Så brukerens forespørsel om informasjon er multicasted til all databaseplassering, og stedet med tilsiktet informasjon reagerer.

Tilsvarende distribusjon av lignende informasjon til flere kunder i næringsliv, distribusjon av nyheter, telekonferanse og fjernundervisning.

Viktige forskjeller mellom kringkasting og multicast

  1. Hovedforskjellen mellom kringkasting og multicast er at i sendingen leveres pakken til all verten som er koblet til nettverket, mens det i multicast-pakken kun leveres til mottakere som er bestemt .
  2. I kringkastingen er overføring av en pakke en-til-alle, mens i multicast er overføring av en pakke en til mange .
  3. Ingen gruppestyring kreves i kringkasting mens; Gruppeledelsen er nødvendig i multicasting for å definere nettverkene der minst én vert er interessert i å motta pakken.
  4. Båndbredde er bortkastet i kringkasting ettersom pakken leveres selv til de vertene som ikke er interessert i å motta pakken. Båndbredden benyttes imidlertid effektivt i multicasting, da pakken leveres kun til de vertene som er interessert i å motta pakken.
  5. Broadcasting skaper den enorme mengden trafikk på nettverket, da den leverer hver pakke til all verten på nettverket. Trafikken er under kontroll i multicasting, da pakkene bare leveres til interesserte verter, og dermed reduserer trafikken på nettverket.
  6. Broadcast skaper en stor mengde trafikk og derved senker systemet. Multicast oppretter imidlertid mindre trafikk som fester systemet i forhold til kringkasting.

Konklusjon:

Broadcasting sender en pakke til alle verter som er koblet til systemet. Det er ikke verdig hvis det er tusenvis av maskiner koblet til hvert nettverk. Multicasting er nyttig fordi den leverer pakken til vertene som er interessert i å motta pakken.

Top