Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Forskjellen mellom masse og tetthet

Når du ser deg rundt, finner du en rekke objekter med forskjellig størrelse, form og tekstur. Disse objektene består av materie, som er til stede i tre former, dvs. solid, flytende og gass. Alle tre saksforhold har to ting til felles, som er masse og volum. Masse er mengden materie mens volumet er måleområdet for plass okkupert av objektet. Forholdet mellom disse to aspektene av saken er kjent som tetthet .

Massemåleren er et kilo, mens tettheten måles i kilo per kubikkmeter. Artikkelen presenteres for deg, forklarer forskjellen mellom masse og tetthet på en detaljert måte, så ta en titt.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningMassetetthet
BetydningMasse innebærer mengden materie som finnes i et objekt.Tetthet av et objekt refererer til konsentrasjon av materie i en gjenstand.
Hva er det?Det er et treghetsmåte.Det er graden av kompaktitet.
EiendomextrinsicIntrinsic
RepresentereMater som er til stede i en kropp.Masse pr. Volum.
SI-enhetkiloKilogram per kubikkmeter

Definisjon av masse

Begrepet "masse" kan forstås som måling av mengden materie som er tilstede i noe, dvs. hvor mye stoff er der i objektet. Jo mer saken inneholdt av et objekt, jo større er dets masse. Det måles i kilo eller dets avledede enheter.

Massen er en skalar mengde, basert på treghet. Inerti er motstanden til et objekt, for å endre bevegelsestilstanden når kraften blir påført den. Derfor har et objekt med større masse høyere tendens til å motstå akselerasjon. Massen av et objekt bestemmer tyngden av et objekt uten tyngdekraften, noe som betyr at det forblir konstant fordi masse ikke endres med forandringen på plass på et gitt tidspunkt.

Definisjon av tetthet

Enkelt sagt, tetthet er beskrevet som den mengden masse som er tilstede i et stoff for et gitt volum. Det er den grunnleggende egenskapen til et stoff, som forklarer forholdet mellom masse og volum (plass okkupert). Det bestemmer hvor tett molekyler av en gjenstand er pakket inn i den oppgitte mengden plass.

Tettheten på en gjenstand forblir den samme, uavhengig av form og størrelse. Selv om det kan endres hvis temperatur og trykk påføres objektet, men endringen i tetthet resulterer i endring i substans også.

Årsaken til synkende eller flytende av de fleste objektene er dens tetthet, som i objekter som er mindre tette pleier å flyte, mens objektet med høyere tetthet pleier å synke.

Viktige forskjeller mellom masse og tetthet

Følgende punkter er betydelige så langt som forskjellen mellom masse og tetthet angår:

  1. Begrepet masse er brukt til å bety mengden materie som finnes i et objekt. Tetthet refererer til atomernes nærhet, i substans, dvs. hvor tette atomer er pakket.
  2. Masse er måling av tröghetsmengde. Omvendt er tetthet graden av kompaktitet.
  3. Massen av et objekt er den ekstrinsiske egenskapen som avhenger av saken som er tilstede i stoffet. Tvert imot, tetthet av et objekt innebærer den inneboende egenskapen til et objekt som ikke er basert på mengden materie som finnes i prøven.
  4. Mass representerer mengden materie som er tilstede i et objekt. I motsetning til dette indikerer tettheten massen pr. Volum.
  5. Massemåleenheten er et kilo, mens standardverdienheten i henhold til International Standard er kilo per kubikkmeter.

Konklusjon

I vitenskap er masse og tetthet de to grunnleggende konseptene, som studeres sammen, men er svært forskjellige fra hverandre. Både masse og tetthet er skalar kvantiteten, som har masse, men ingen retning. Massen av et objekt beskriver hvor tung en gjenstand er, uavhengig av tyngdekraften, men tetthet beskriver hvor kompakt massen av en gjenstand, per volumdel.

Top