Anbefalt, 2021

Redaksjonens

Forskjellen mellom seriell og parallell overføring

For å overføre data mellom datamaskiner, bærbare datamaskiner, benyttes to metoder, nemlig seriell overføring og parallell overføring. Det er noen likheter og ulikheter mellom dem. En av de viktigste forskjellene er det; i seriell overføring data sendes bit for bit mens i parallell overføring sendes en byte (8 biter) eller tegn. Og likheten er at begge er vant til å koble til og kommunisere med eksterne enheter. Andre forskjeller er diskutert nedenfor.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningSeriell overføringParallell overføring
BetydningData flyter i to retninger, bit for bitFlere linjer brukes til å sende data, dvs. 8 bit eller 1 byte om gangen
KosteØkonomiskDyrt
Bits overført med 1 klokke puls1 bit8 biter eller 1 byte
HastighetLangsomRask
applikasjonerBrukes for langdistanse kommunikasjon. F.eks. Datamaskin til datamaskinKortdistanse. F.eks. Datamaskin til skriver

Definisjon av seriell overføring

Ved seriell overføring blir data sendt bit for bit fra en datamaskin til en annen i to retninger. Hver bit har sin pulspuls. Åtte biter overføres på et tidspunkt med en start- og stoppbit (vanligvis kjent som en paritetsbit), dvs. 0 og 1. For overføring av data til lengre avstand brukes datakabler. Den består av D-formet 9-pin kabel som forbinder dataene i serie.

Seriell overføring har to underklasser synkron og asynkron. I asynkron overføring legges en ekstra bit til hver byte, slik at mottakeren er oppmerksom på ankomsten av nye data. Vanligvis er 0 en startbit, og 1 er stoppbiten. Ved synkron overføring blir ingen ekstra bit lagt til, snarere dataene som overføres i form av rammer som inneholder flere byte.

Definisjon av parallell overføring

Ved parallell overføring blir ulike biter sendt sammen samtidig med en enkelt klokkepuls. Det er en rask måte å overføre da den bruker mange inn / ut-linjer for overføring av dataene.

Parallell Transmission bruker en 25 pin port med 17 signal linjer og 8 bakken linjer. De 17 signallinjene er videre delt som

  • 4 linjer som starter handshaking,
  • 5 statuslinjer som brukes til å kommunisere og varsle feil og
  • 8 for å overføre data.

Viktige forskjeller mellom seriell og parallell overføring

  1. Seriell overføring krever en enkelt linje for å kommunisere og overføre data, mens parallell overføring krever flere linjer.
  2. Seriell overføring brukes for langdistanse kommunikasjon mens parallell overføring brukes for kortere avstand.
  3. Feil og støy er minst i seriell i forhold til parallell overføring. Siden en bit følger en annen i seriell overføring, mens i parallell overføring blir flere biter sendt sammen.
  4. Parallell overføring er raskere ettersom dataene overføres ved hjelp av flere linjer mens i seriell overføringsdata strømmer gjennom en enkelt ledning.
  5. Seriell overføring er full dupleks som avsenderen kan sende, samt mottar dataene, mens parallell overføring er halv dupleks siden dataene enten sendes eller mottas.
  6. Seriell overføringskabler er tynnere, lengre og økonomiske sammenlignet med parallelltransmisjonskablene.
  7. Seriell overføring er pålitelig og rettferdig, mens parallell overføring er upålitelig og komplisert.

Konklusjon

Både Seriell og Parallell Transmisjon har sine fordeler og ulemper. Parallell overføring brukes for kortere avstand, gir større hastighet. På den annen side er seriell overføring pålitelig for overføring av data til lengre avstand. Derfor konkluderer vi at både seriell og parallell er individuelt avgjørende for overføring av data.

Top