Anbefalt, 2021

Redaksjonens

Googles navigasjonshistorikk fra 1998 - 2011 [PICS]

Innføringen av den nye Google-linjen har gjort oss til å tenke på hvordan Googles navigasjon har endret seg de siste 13 årene. Så legger vi sammen noen skjermbilder for å fortelle historien.

1998-2001 - Google er en søkemotor som er drevet av sin ikoniske søkeboks.

2006-2007 - Flikene lagt til toppen av Gmail og Kalender for å hjelpe navigere mellom dem.

2001-2007 - Flikene for ulike søketyper legges over søkefeltet på hjemmesiden.

2007-2011 - Toppnavigasjonslinjen lagt til toppen av alle søke- og appegenskaper. Et eget sett med lenker brukes til "søk" egenskaper og "app" egenskaper.

2011 - Den øverste navigeringslinjen og søkefeltet under den slås sammen til en enkelt Google-bar. Navigasjon mellom egenskaper gjøres via Google-menyen.

Top