Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom e-forvaltning og e-styring

e-regjering innebærer implementering av informasjon og kommunikasjonsteknologi som internett, for å forbedre statlige aktiviteter og prosess, med sikte på å øke effektiviteten, gjennomsiktigheten og medborgernes engasjement. På den annen side betyr e-styring styrer eller administrerer et land / stat eller en organisasjon, ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Mange tror at disse to er relatert til å levere offentlige tjenester via internett, men faktum er at de bruker IKT som et verktøy for utvikling av god regjering i ethvert land. Det er alltid en buzz når vi snakker om disse to begrepene. Så sjekk ut denne artikkelen for å vite forskjellen mellom e-Government og e-Governance.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligninge-Governmente-Governance
BetydningAnvendelsen av IKT, med sikte på å støtte regjeringsoperasjoner, bevidste borgere og levere tjenester kalles e-regjeringen.e-Governance refererer til bruken av IKT for å øke omfanget og kvaliteten på informasjon og tjenester som leveres til offentligheten, på en effektiv måte.
Hva er det?Systemfunksjonalitet
KommunikasjonsprotokollEnveis kommunikasjonsprotokollToveis kommunikasjonsprotokoll

Definisjon av e-regjeringen

e-regjeringen kan defineres som integrasjon av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, i offentlig forvaltning, dvs. til ulike regjeringsprosesser, operasjoner og strukturer med det formål å øke åpenhet, effektivitet, ansvar og medborgers deltakelse. Det letter:

 • Økt effektivitet og effektivitet i statlige aktiviteter og prosess.
 • Forbedrer kvaliteten på offentlige tjenester
 • Forenkler administrative prosesser
 • Forbedrer tilgangen til informasjon
 • Øker kommunikasjonen mellom ulike myndigheter.
 • Styrke støtte til offentlig politikk
 • Muliggjør sømløs regjering

Definisjon av e-styring

Elektronisk styring, kort kjent som e-styring, refererer til utnyttelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å yte regjeringstjenester, formidle informasjon, kommunikasjonsaktiviteter og inkorporere ulike frittstående systemer og tjenester mellom ulike modeller, prosesser og samhandling innenfor samlet struktur.

E-styring er et verktøy som gjør tilgjengelig ulike statlige tjenester til borgere på en enkel måte, for eksempel:

 • Bedre levering av offentlige tjenester
 • Forbedret samhandling med ulike grupper
 • Citizens empowerment gjennom tilgang til informasjon
 • Effektiv regjering

e-styringsmodeller

e-styringsmodell

 • G2G (Regjeringen til regjeringen) : Informasjonsutvekslingen mellom regjeringsorganer eller avdelinger, dvs. innenfor regjeringens rammer, kalles G2G-samhandling.
 • G2C (Government to Citizen) : Som navnet antyder, er det samspillet mellom regjeringen og innbyggerne i landet. Det innebærer å etablere et grensesnitt for å gjøre det mulig for allmennheten å få tilgang til informasjon og tjenester, når og hvor de vil. De kan også gi tilbakemelding i forhold til retningslinjer og regler.
 • G2B (Government to Business) : Spredning av informasjon mellom regjeringen og virksomheten, er G2B-interaksjon. Det fokuserer på å redusere rødt tapism, etablering av åpenhet og ansvarlighet i bedriftsmiljøet.
 • G2E (regjering til ansatte) : Samspillet mellom regjeringen og medarbeiderne for å øke ansattes moral og tilfredsstillelse, blir gjort enklere og raskere ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Viktige forskjeller mellom e-forvaltning og e-styring

Poengene som presenteres nedenfor, er bemerkelsesverdige, så langt som forskjellen mellom e-forvaltning og e-styring angår:

 1. Ved e-regjeringen mener vi anvendelsen av IKT i regjeringen, som et verktøy for å bedre regjeringen. e-styring, derimot, innebærer bruk av IKT i transformasjon og støttefunksjoner og strukturer i systemet.
 2. Mens e-regjeringen er et system, er e-styring en funksjon.
 3. e-Government er en enveis kommunikasjonsprotokoll. Tvert imot er e-Governance en toveis kommunikasjonsprotokoll.

Konklusjon

e-Governance og e-Government er ikke en engangs affære, men hele systemet skal samarbeide og lage planer og strategier som kan implementere det. Det er en rekke fordeler som slike; Det resulterer i redusert korrupsjon, økt tillit til regjeringen, åpenhet i statlige aktiviteter, medborgers engasjement, vekst i BNP, ekspansjon i regjeringens rekkevidde og så videre. Videre fremhever det internrevisjonen.

Top