Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Forskjellen mellom mekling og voldgift

Forskjellen mellom mekling og voldgift ligger i arten av dommen tatt av eksperter. Selv om avgjørelsen tatt av voldgiftsmannen er bindende for partene, gjør mekleren ikke dommen, men hjelper partene i å komme fram til en avtale.

Tvistens forekomst er svært vanlig på alle områder, ikke bare i næringslivet, særlig når spørsmålet er relatert til en mening, er enstemmig avtale av partene sjelden. Det finnes ulike alternativer for tvistbilæggelse, som forliksforhandlinger, mekling, voldgift, avgjørelse, kollektive forhandlinger og så videre. Av disse er mekling og voldgift to prosesser som er ansatt i stedet for rettssaker, for å løse konflikter mellom partene.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningmeklingArbitartion
BetydningMekling refererer til en prosess for å løse tvister hvor en uavhengig tredjepart, bistår partene som er involvert i å komme frem til løsningen, er behagelig for alle.Voldgift er en erstatning for offentlig rettssak, uten behov for å gå domstol, hvor en uavhengig tredjepart analyserer hele situasjonen og tar en beslutning bindende for partene.
Natursamarbeids~~POS=TRUNCmotstandere
ProsessUformellFormell
Ekspertens rolleTilretteleggerDømme
Antall ekspertEnEn eller fler
Privat kommunikasjonMøte mellom de berørte parter og rådene foregår i fellesskap og separat.Bare bevismessige høringer, ingen private møter med voldgiftsmannen.
Kontroll over resultatetParteneMegler
Utgangspunktet for utfalletBehov, rettigheter og interesser for parteneFakta og bevis
UtfallKan eller ikke nås.Definitivt nådd.
BeslutningMekleren overgår ikke noen dom, men gjør kun avgjørelse med godkjenning av partene.Voldgiftsdommerens avgjørelse er endelig og bindende for partene.
KonklusjonNår avtalen er nådd eller partene er låst.Når avgjørelsen er nedlevert.

Definisjon av mekling

Mekling beskrives som en metode for tvistbilæggelse, hvor partene ikke trenger å gå til retten, for en løsning, snarere foregår et uformelt møte hvor en nøytral tredjepart, det vil si mediator, hjelper dem med å komme frem til en beslutning, akseptert begge Partiene.

Hver deltaker sies å ta en aktiv rolle i høringen. Videre er prosessen en konfidensiell, hvor detaljene i diskusjonen ikke blir avslørt for noen annen person, utenfor høringen.

Mediatoren, er uavhengig, gir ingen mening eller gir veiledning, men bygger konsensus mellom de berørte parter gjennom kommunikasjons- og forhandlingsmetoder. Han / hun spiller rollen som en tilrettelegger, ved å oppmuntre til samspill mellom partene.

Prosessen tar sikte på å ankomme til en beslutning, som er behagelig for begge parter. I tilfelle fører mekling ikke til noen avtale; så kan partiene ty til voldgift eller rettssaker.

Definisjon av voldgift

Voldgift innebærer en prosedyre hvor en uavhengig tredjepart studerer tvisten i detalj, lytter partene som er involvert, får relevant informasjon og deretter tar en beslutning som anses som endelig og bindende for partene. Det er et formelt møte, som begynner som et krav og i siste instans blir tvisten sendt til en eller et utvalg av voldgiftsdommer, som dømmer etter å ha tatt hensyn til alle fakta og bevis på tvisten.

Prosessen er som en domstolsrom Det er en privat rettssak der konflikten er avgjort utenfor retten. Partene gir vitnesbyrd, tredjepart ser etter bevis og pålegger en avgjørelse som binder begge partene og er lovlig tvangsfullbyrdende.

Viktige forskjeller mellom mekling og voldgift

Forskjellen mellom mekling og voldgift kan trekkes tydelig av følgende grunner:

 1. En prosess med konfliktløsning hvor en uavhengig tredjepart, bistår partene som er involvert i å ankomme til en beslutning, er behagelig for alle, kalles mekling. Voldgift er en privat rettssak, hvor en rasjonell tredjepart analyserer tvisten, hører involverte parter, samler fakta og sender beslutning.
 2. Mekling er samarbeidende, dvs. hvor to parter jobber sammen for å komme til en beslutning. Voldgift er motstridig i naturen.
 3. Meklingsprosessen er litt uformell mens voldgift er en formell prosess, noe som ligner på et rettsrom.
 4. I mekling spiller tredjepart rollen som facilitator, for å forenkle forhandling. Tvert imot spiller voldgiftsdommeren rollen som en dommer for å ta en avgjørelse.
 5. Det kan bare være en mediator, i mekling. I motsetning til dette kan flere voldgiftsmøter eller voldgiftsmenn være der i voldgift.
 6. I mekling, sammen med fellesmøtene, hører mediatorene begge partene i det private møtet. På viften er voldgiftsmannen vredesrett, og ingen slik privat kommunikasjon foregår. Dommen er således basert på bevismessige høringer.
 7. De involverte partene har full kontroll over meklingsprosessen og utfallet. I motsetning til voldgift, hvor voldgiftsdommerne har full kontroll over prosessen og utfallet.
 8. Utfallet i mekling er avhengig av parternes behov, rettigheter og interesser, mens avgjørelsen av voldgift avhenger av fakta og bevis fremlagt for voldgiftsmannen.
 9. Mekling kan eller ikke føre til en løsning, men voldgift finner definitivt en løsning på saken.
 10. Mekleren overgår ikke noen form for dom, men gjør kun avgjørelse med godkjenning av partene. I motsetning til voldgift er avgjørelsen tatt av voldgiftsmannen endelig og bindende for partene.
 11. Forliksprosessen er avsluttet når avtalen er nådd, eller partene er låst. Voldgift inngås når vedtaket avgjøres.

Konklusjon

Begge prosessene kan være frivillige eller obligatoriske; der tredjepart ikke trenger trening. Å velge mellom de to alternativene er veldig forvirrende og kjedelig, fordi begge har sine fordeler og ulemper.

Mekling sikrer konfidensialitet, men garanterer ikke utfallet. Til gjengjeld gir voldgift garantert resultat, men konfidensialiteten til saken står på spill og samtidig er kostnaden for voldgift større enn mekling. Så før du velger noen av de to prosessene, må du først identifisere dine krav, egnethet og verdiene til avgjørelsen. Først da vil du gjøre et riktig valg av prosess for tvisten.

Top