Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Forskjellen mellom NRE og NRO-kontoen

Ikke-bosatt indisk (NRI) er en indisk statsborger som for tiden forlater India med det formål å ansette, utdanne og lignende annen grunn. Personer med slik boligstandard lider av et dilemma som når de trenger å åpne en NRI-konto i India. NRE-konto og NRO-konto er to typer NRI-kontoer som avviger i den forstand at den tidligere er en ekstern rupee-konto, mens sistnevnte er en vanlig rupee-konto.

NRIs har lov til å åpne NRO-konto for å motta midler fra lokale transaksjoner, der valutarisikoen bæres av innskyteren. På den annen side kan NRE-kontoen åpnes av NRI med midler overført til India fra en utenlandsk bank. Det er noen forskjeller mellom NRE og NRO-kontoen som diskuteres i denne artikkelen.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningNRE-kontoNRO-konto
akronymIkke-resident ekstern rupee-konto.Ikke-resident vanlig rupee konto.
BetydningEn bankkonto hvor NRIs kan sette inn penger generert fra eksterne kilder, kalles NRE-konto.En bankkonto åpnet av NRI for å deponere inntekt hovedsakelig generert fra en indisk kilde, kalles NRO-konto.
Felles kontoKan åpnes av to NRIer sammen.Kan åpnes av NRI sammen med en indisk bosatt.
Innskudd og uttakInnskudd i utenlandsk valuta og uttak i indisk rupi.Innskudd i både utenlandsk valuta og indisk rupi og uttak i indisk rupee.
RenteLavRelativt høy
RenterSkatt gratisskattepliktig
Overføring av midlerTil NRO er muligTil NRE er ikke tillatt
RepatriabilityFritt repatrierbarRenter er fritt repatriable, men rektor er ikke fritt repatriable, men det er cetain unntak.

Definisjon av NRE-konto

En ikke-resident Ekstern konto eller NRE-konto er en bankkonto som vedlikeholdes av NRIer for å parkere sine utenlandske inntekter i India. Kontoinnehaveren kan repatriere utenlandsinntekter og overføre den til India med full sikkerhet og bekvemmelighet. Notater eller reisesjekker brukes til å overføre utenlandsk valuta. Kontoen er denominert i INR.

Renter opptjent på innskuddene er fritatt for skatt. Det gir full repatriabilitet av midler, dvs. hovedstol og renter. Kontoen opprettholdes utelukkende i indisk valuta.

Definisjon av NRO-konto

Non-Resident Ordinær konto eller NRO-konto er en bankkonto som holdes for å styre inntektene som er opptjent i India som leie, pensjon, utbytte, renter etc. Det åpnes enten av innbyggeren i India, mens den midlertidig flyttes til utlandet eller av en NRI ved å overføre penger fra hjemlandet eller hans andre NRO-konto.

En vanlig bankkonto kan også redesigneres til NRO-kontoen når bostedsstatusen til kontoinnehaveren er endret til NRI. Kontoen brukes hovedsakelig til å parkere penger opptjent fra indiske kilder i India. Repatriering av midler er tillatt av RBI kun opp til 1.000.000 dollar i et regnskapsår og fra nåværende inntekter, for bonafide formål.

Viktige forskjeller mellom NRE og NRO-kontoen

De viktigste forskjellene mellom NRE og NRO-kontoen er forklart i følgende underpunkter:

 1. NRE-konto står for ikke-resident ekstern rupee-konto mens NRO-kontoen er en forkortelse for en ikke-resident vanlig rupee-konto.
 2. NRE-konto er en bankkonto hvor NRIs kan sette inn inntekt opptjent i utlandet. En konto som hovedsakelig brukes til å deponere inntekt opptjent i India av NRI er kjent som NRO-konto.
 3. NRE-konto tillater felles åpninger, hvor to NRIer kan åpne en konto sammen. Omvendt kan en indian bosatt og en NRI åpne en felles NRO-konto.
 4. På NRE-konto er innskudd kun tillatt i utenlandsk valuta, og tegninger kan bare gjøres i indisk valuta. I motsetning til NRO-kontoen er innskudd i både indisk og utenlandsk valuta tillatt, mens uttak er tillatt kun i indisk rupi.
 5. Renten på NRE-kontoen er lavere enn NRO-kontoen.
 6. Renter på NRE-kontoen er skattefrie. Det er bare motsatt når det gjelder NRO-kontoen.
 7. Fondoverføring fra NRE til NRO-konto er tillatt, men omvendt er ikke mulig.
 8. Hovedstol og interesse er fritt repatrierbare på NRE-konto. Renter på NRO-kontoen er fritt repatrierbare, men det er restriksjoner på overføring av hovedstol fra India til et annet land, men det er visse unntak, dvs. alle nåværende inntekter som pensjon, leie, utbytteinntekter mv og overføringer opptil 1.000.000 amerikanske $ per regnskapsår.

likheter

 • De to kontoene kan være av hvilken som helst bankkonto som en sparekonto, en gjentakende konto, en gjeldende konto eller en innskuddskonto.
 • Begge kan åpnes enten i fellesskap eller separat.
 • Nominasjoner er tillatt på begge kontoene.

Konklusjon

De to kontoene brukes av NRI til å parkere sine hardt opptjente penger i India. Mens NRE-kontoen brukes til å parkere penger opptjent til utlandet til India eller for å holde besparelsene i indisk valuta, brukes NRO-kontoen til å parkere penger opptjent fra indiske kilder i India. Så, hvis du er forvirret mellom disse to, så kan du velge mellom dine behov og fordelene forbundet med de to kontoene.

Top