Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Hvor mange personer faktisk bo på Google Plus [Infographic]

Google Plus får blandede anmeldelser. Noen Tech Blogs skriver 5 grunner til å bli med på Google+, og andre skriver 5 ting som Google+ mangler. Men det eneste som betyr noe, er hvor mange som besøker og bor på Google+.

Infographic: Hvor mange personer faktisk bo på Google Plus?

Google+ har nå over 40 millioner brukere fra nå.
En gjennomsnittlig bruker bruker 5 minutter 15 sekunder på Google+, mens på Facebook er det 25 minutter.
41% faller i bruk av Google+ i løpet av en måned i henhold til 89n.com.
En samlet nedgang på 3% totalt besøk på Google+ bare i USA.

Top