Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Facebook for å treffe 1 milliard brukere i sommer

Facebook har nå over 800 millioner registrerte brukere og vil definitivt krysse 1 milliard mark. Gregory Lyons, analytiker hos iCrossing, spådde tiden for å være august.

Ved å se på veksten i tidligere år og ekstrapolere grafen fikk han grovt estimat. Her er grafen som viser Facebook-vekst.

Facebook-veksten er nå stillestående i land som Storbritannia og USA, men i utviklingsland som India og Brasil vokser den med enorm hastighet. Med bare 3% av indianere som bruker Facebook til nå er det et stort omfang av vekst.

Top