Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Gjør en fatrull på Google

  • Gå til Google
  • Skriv "Do a Barrel Roll" og trykk Enter.
Du vil ikke bli skuffet.


Video via: //www.youtube.com/user/labnol

Merk: Dette fungerer både med Google.com og landsspesifikke versjoner som google.co.in bur virker ikke i Internet Explorer.

Top