Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Sannhet avdekket: hvor kraftig er India globalt (video)

India som et land har alltid fanget fantasien til mange mennesker over hele verden. Mangfold er et aspekt som virkelig fascinerer alle. Men etter å ha sagt det, rapporter om at India har talent for å være et globalt kraftverk, er ikke borte fra mange aviser for lenge.

Med så mye av befolkningen som finnes i landet, har Indias militære virksomheter til enhver tid vært nøye observert.

Discovery Channel's nye online show Test Tube har forsøkt å gi sitt perspektiv på dette området av stor interesse.

De har laget en video, med angivelse av at India har nest høyeste befolkning når det gjelder antall hoveder, men det gjør ikke nødvendigvis dem globalt gigantiske som et militært etablissement.

Mye mer å ta inn og mye mer å vite om India i følgende video: -

Er du enig med punktene som er angitt i videoen? Del oss dine poeng som gjør at du tror at India kan være en global gigant i fremtiden.

Top