Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom areal og perimeter

Område og omkrets er to viktige grunnleggende begreper i matematikk, som ofte forstås sammen. Disse to konseptene brukes til å måle det fysiske rommet til et objekt og danner grunnlag for avansert matematikk. Omkretsen forstås ofte som lengden på stien som dekker en lukket figur mens området refererer til plassen dekket av den lukkede figuren.

Begge konseptene har praktisk anvendelse og brukes i vårt daglige liv. Selv om området ikke er noe enn overflatenes overflate, er omkretsen den kontinuerlige linjen som danner en grense av lukket geometrisk form. Ta en les av artikkelen for å få vite de grunnleggende forskjellene mellom området og omkretsen.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningOmrådeOmkrets
BetydningOmrådet er beskrevet som måling av objektets overflate.Perimeter refererer til omrisset som omgir en lukket figur.
representererRom okkupert av figuren.Rim eller grense av en figur.
MålKvadratiske enheterLineære enheter
Dimensjoner involvertToEn
EksempelPlassen dekket av hagen.Lengde på gjerdet som kreves for å omslutte hagen.

Definisjon av område

I matematikk defineres arealet på en flatt overflate som mengden plass dekket av den. Det er en fysisk mengde som angir antall kvadratiske enheter okkupert av det todimensjonale objektet. Det er vant til å vite hvor mye plass er tatt opp av en flat overflate. Det måles i kvadratiske enheter, dvs. kvadratmeter, kvadrat miles, square inches, etc.

Begrepet området har slutt antall praktisk bruk som i byggeprosjekter, oppdrett, arkitektur og så videre. For å måle arealet på en flat overflate må du telle antall kvadrater som dekkes av formen.

For eksempel : Anta at du må flisse gulvet i rommet, antall fliser som kreves for å dekke hele rommet, vil være sitt område.

Definisjon av perimeter

Omkretsen er definert som et mål på lengden på grensen som omgir en lukket geometrisk figur. Begrepet 'perimeter' er hentet fra det greske ordet, 'Peri' og 'meter' som betyr rundt og måle. I geometri betyr det at den kontinuerlige linjen danner banen utenfor den todimensjonale formen.

I enkle ord er omkretsen ingenting, men lengden på en figurs disposisjon. For å finne ut omkretsen av en bestemt gjenstand, kan du bare legge til lengden på sidene, for å komme til omkretsen. Omkretsen av en sirkel er vanligvis kjent som sin omkrets.

For eksempel : a. Anta at du vikler en streng rundt torget, lengden på strengen vil være dens omkrets.
b. Du går rundt utenfor hagen, avstanden som dekkes vil være hageens omkrets.

Viktige forskjeller mellom areal og perimeter

De betydelige forskjellene mellom areal og perimeter er gitt i detalj, i følgende punkter:

  1. Området er beskrevet som måling av objektets overflate. Perimeter refererer til omrisset som omgir en lukket figur.
  2. .Area representerer arealet okkupert av objektet. Omvendt angir omkretsen ytre kant eller kant av formen.
  3. Måling av området er gjort i kvadratiske enheter, dvs. kvadratkilometer, kvadratmeter, kvadratmeter osv. På den annen side måles en perimeter av en form i lineære enheter, dvs. kilometer, tommer, føtter osv.
  4. Når omkretsen måles i lineære enheter, måler den bare en dimensjon, dvs. objektets lengde. Mens det gjelder område, er to dimensjoner involvert, dvs. objektets lengde og bredde.

formler

GjenstandOmrådeOmkretsvariabel
Torgeten ^ 24ahvor, a = lengden på siden
Rektangell x b2 (l + b)hvor, l = lengde
b = bredde
Sirkelπr ^ 22πr = πdhvor, r = radius
Triangel1/2 bha + b + chvor, b = base
h = høyde
a, b, c = lengden på sidene
Rhombus(Pq) / 24ahvor, a = side
p og q er diagonaler
parallellogrambh2 (a + b)hvor b = base
h = høyde
a = side
trapezium½ (a + b) × ha + b + c + dhvor a = base
b = base
h = høyde
c = side
d = side

Konklusjon

Etter å ha gjennomgått de ovennevnte punktene, er det helt klart at disse to matematiske konseptene er forskjellige, men du kan bruke en til å finne ut en annen. Selv om området ganske enkelt betyr at "rommet dekket" dvs. innsiden av objektet, refererer omkretsen til "avstanden rundt, dvs. formens kontur. Videre kan figurer med samme omkrets ha forskjellig område og figurer med samme område kan ha en annen omkrets.

Top