Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom koking og fordamping

Fordampning er en faseovergangsprosess der et stoff, endrer dets tilstand fra væske til damp. Det kan skje på to måter, dvs. fordamping og koking. Fordampingsprosessen involverer faseovergang ved en temperatur under koketemperaturen. På den annen side finner koking av et stoff sted ved kokepunkt, noe som kan variere med endringen i miljøbelastningen.

Vann kokes ved 100 ° C, og temperaturen stiger ikke selv om det tilføres varme kontinuerlig. Imidlertid avhenger fordampningsgraden av overflaten, i den forstand at jo større området, desto raskere vil være prosessen. La oss ta en titt på artikkelen som er gitt nedenfor, noe som forenkler forskjellen mellom koking og fordamping.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningkoke~~POS=TRUNCfordampning
BetydningKoking innebærer en fordampingsprosess som blir væske i gass, når den oppvarmes kontinuerlig.Fordampning er en naturlig prosess, hvor væsken forandrer sin form til gass på grunn av økningen i temperatur eller trykk.
FenomenBulkFlate
Temperatur er nødvendigOppstår bare ved kokepunkt.Oppstår når som helst.
BubblesDet danner boblerDet danner ikke bobler.
EnergiKilden til energi er nødvendig.Energi leveres av omgivelsene.
Temperatur på væskeForblir konstantreduserer

Definisjon av Koking

Koking er en fysisk forandring og en type rask fordampning hvor væsken omdannes til damp når den oppvarmes konstant ved en slik temperatur at damptrykket i væsken er det samme som det ytre trykk som utøves av omgivelsene.

Temperaturen der kokende starter er kjent som kokepunktet. Det avhenger av trykket på væsken, dvs. jo større trykk, jo høyere blir kokpunktet. I kokeprosessen, når stoffets molekyler er så spredt at det kan endre sin tilstand, dannes boblene og kokker starter.

I denne prosessen, når vi oppvarmer væsken, stiger damptrykket, til det er lik atmosfæretrykket. Etter dette vil dannelsen av bobler finne sted i væsken og bevege seg til overflaten og sprekke som resulterer i frigjøring av gass. Selv om vi legger til mer varme til væsken, vil koketemperaturen være den samme.

Definisjon av fordampning

Fremgangsmåten der et element eller en forbindelse omdannes fra væsketilstand til gassformet tilstand, på grunn av økningen i temperatur og / eller trykk er kjent som fordampning. Prosessen kan brukes til å separere det faste stoffet oppløst i væsken, slik som salt oppløst i vann. Det er et overflatefenomen, det vil si fra overflaten av væsken til damp.

Varmeenergi er det grunnleggende kravet om at fordampning skal skje, dvs. å dele bindingene som holder vannmolekylene sammen. På denne måten hjelper det vann til å fordampe sakte, ved frysepunktet.

Fordamping avhenger i stor grad av temperaturen og mengden vann som er tilstede i vannkroppen, dvs. jo høyere temperaturen og jo mer vannet er der, desto høyere blir fordampningsgraden. Prosessen kan foregå i både naturlig og menneskeskapt miljø.

Viktige forskjeller mellom koking og fordamping

Poengene som er gitt nedenfor, er bemerkelsesverdige da de forklarer forskjellen mellom koking og fordamping:

  1. Koking refererer til fordampingsprosessen, hvor væskestaten omdannes til gassformet tilstand, med et bestemt kokepunkt. Tvert imot er fordampning definert som en naturlig prosess, der økningen i temperatur og / eller trykk forandrer seg flytende til gass.
  2. Koking er et stort fenomen, i den forstand at det skjer gjennom væsken. Omvendt er fordampning overflatefenomener, som bare foregår på overflaten av væsken.
  3. Koking av en væske oppstår bare ved kokepunktet til væsken, det vil si at den kun foregår ved en bestemt temperatur. Imidlertid kan fordampningsprosessen oppstå ved enhver temperatur.
  4. Ved koking dannes bobler i væsken, så beveger de seg opp og brister inn i gass, mens det ikke dannes noen bobler ved fordampning.
  5. Mens kilden til energi kreves i kokeprosessen, tilføres fordampningsenergi av omgivelsene.
  6. Ved koking forblir væskens temperatur den samme, mens i tilfelle fordampning tenderer temperaturen av væsken å synke.

Konklusjon

For å oppsummere er koking en raskere prosess i forhold til fordampningen, da væskens molekyler beveger seg raskere under koking enn ved fordampning. Mens koking produserer varme og ikke forårsaker avkjøling av væsken, fører fordampning til avkjøling av væsken.

Top