Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom fast kapital og arbeidskapital

Den primære funksjonen til finansansvarlig er å sikre tilgjengeligheten av økonomi, for å oppfylle ulike formål som for eksempel forfremmelse, fast kapital og arbeidskapital. Fast kapital refererer til hovedstaden, som er investert i anskaffelse av anleggsmidler til næringsvirksomhet. På den annen side representerer arbeidskapital mengden penger som benyttes til finansiering av daglige drifter. Det er nødvendig å støtte den rette driften av selskapets forretningsvirksomhet.

Fast kapital og arbeidskapital er de to hovedtypene som hovedsakelig er forskjellig på grunn av deres bruk i virksomheten, dvs. hvis de benyttes til å betjene langsiktige krav, er de vilkår som fast kapital, men hvis den tjener kortsiktige krav, er det kalles som arbeidskapital.

Ta en titt, i denne artikkelen vil hjelpe deg å forstå forskjellen mellom fast kapital og arbeidskapital, i detalj.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningFast kapitalArbeidskapital
BetydningFast kapital refererer til investeringen i bedriften i langsiktige eiendeler i selskapet.Arbeidskapital betyr kapital investert i selskapets omløpsmidler.
Består avVarige varer hvis brukstid er mer enn en regnskapsperiode.Kortsiktige eiendeler og gjeld
likviditets~~POS=TRUNCRelativ illikvide.Meget flytende.
BrukerBrukes til å kjøpe anleggsmidler for virksomhet.Brukes til kortsiktig finansiering.
servererStrategiske målDriftsmål

Definisjon av fast kapital

Fast kapital refererer til kapitalinvesteringen i selskapets langsiktige eiendeler. Det er et obligatorisk krav til et firma i sin første fase, det vil si å starte en bedrift eller å drive eksisterende virksomhet. Det er den delen av den totale kapitalen, som ikke brukes til produksjon, men de holdes i virksomhet i mer enn ett regnskapsår. Dens natur er nesten permanent, som eksisterer i form av materielle og immaterielle eiendeler i selskapet.

Behovet for fast kapital i enhver bedrift avhenger av sin natur, dvs. produksjonsenheter, jernbaner, telekommunikasjon, infrastrukturforetak krever høy fast kapital sammenlignet med selskapene som driver grossist- og detaljhandel. Den brukes til forretningsfremmende, utvidelse, modernisering og så videre.

Ettersom fast kapital investeres i kjøp av anleggsmidler som anlegg og maskiner, land og bygg, møbler og inventar, kjøretøy, patenter, goodwill, varemerker, opphavsrett mv., Blir derfor avskrivninger på slike eiendeler på grunn av en reduksjon i verdien over tid.

Definisjon av arbeidskapital

Arbeidskapital er barometeret som vurderer økonomisk soliditet og operasjonell effektivitet i selskapet. Det er utfallet av omløpsmidler minus kortsiktig gjeld, hvor omløpsmidler er de eiendelene som kan konverteres til kontanter innen ett år, for eksempel varebeholdninger, skyldnere, kontanter mv. Mens gjeldende forpliktelser er forpliktelsene som forfaller til betaling innen en år, dvs. kreditorer, skatteavsetninger, kortsiktige lån, kassekreditt osv.

Arbeidskapital brukes til å finansiere daglig drift. Det bestemmer selskapets kortsiktige solvensstilling. Den kan klassifiseres på følgende grunnlag:

 • På grunnlag av tid:
  • Brutto Arbeidskapital : Investering gjort i selskapets nåværende eiendeler.
  • Netto arbeidskapital : Fradrag av kortsiktig gjeld fra omløpsmidler.
 • På grunnlag av Concept:
  • Permanent arbeidskapital : Den representerer den hardcore forretningskapitalen, dvs. den minste investeringen som trengs i firmaets driftskapital.
  • Midlertidig arbeidskapital : Det er den svingende arbeidskapitalen. Arbeidskapitalen som er nødvendig av firmaet utover den faste eller faste arbeidskapitalen.

Viktige forskjeller mellom fast kapital og arbeidskapital

Forskjellen mellom fast kapital og arbeidskapital kan trekkes tydelig av følgende grunner:

 1. Fast kapital defineres som den delen av den totale kapitalen i foretaket som er investert i langsiktige eiendeler. Arbeidskapital refererer til hovedstaden, som brukes til å utføre daglig drift.
 2. Fastkapitalinvesteringer inkluderer varige varer, som forblir i virksomheten i mer enn en regnskapsperiode. På den annen side består arbeidskapitalen av kortfristede eiendeler og forpliktelser i virksomheten.
 3. Fast kapital er relativt illikvide fordi den ikke lett kan konverteres til kontanter. I motsetning til arbeidskapitalinvesteringer som lett kan konverteres til kontanter.
 4. Fast kapital brukes til å kjøpe anleggsmidler til næringsliv, mens arbeidskapital brukes til kortsiktig finansiering.
 5. Fast kapital tjener strategiske mål for enheten som inneholder langsiktige forretningsplaner. I motsetning til arbeidskapital, som tjener

Konklusjon

Kapital er det grunnleggende kravet til forretningsenhetene for å drive forretninger. Etter å ha vurdert ovennevnte punkter, er det ganske klart at fast kapital og arbeidskapital, samlet kjent som total kapital. De er ikke motstridende i naturen, men de utfyller hverandre på en måte at arbeidskapital er nødvendig for å bruke anleggets anleggsmidler, det vil si at det ikke er bruk av anlegg og maskiner dersom råvaren ikke brukes til produksjon. Så arbeidskapital sikrer lønnsom bruk av anleggsmidler i selskapet.

Top