Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom memo og brev

Et memorandum eller kort kjent som et notat er en presis offisiell notat, som brukes til å informere, direkte eller gi råd til medlemmene innenfor samme organisasjon. Virksomheten handler imidlertid om en rekke eksterne parter som kunder, kunder, leverandører, myndigheter, produsenter, samfunn, etc. som et annet kommunikasjonsverktøy benyttes, kalt som forretningsbrev. Et brev refererer til en kort melding sendt av selskapet til personen eller enheten, som er utenforstående.

Store selskaper krever et effektivt system for kommunikasjon av informasjon og meldinger, raskt, innen og utenfor organisasjonen. I denne sammenheng er telefonen en av de enkleste og mest praktiske måtene for øyeblikkelig kommunikasjon, men når det gjelder bevis, anses skriftlige moduser som best. Skriftlige poster inkluderer notater, notater, brev, rundskrivelser og ordre, som brukes av organisasjonen.

Artikkelen som presenteres for deg, forsøker å kaste lys på forskjellen mellom notat og brev.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningMemoBrev
BetydningNotat refererer til en kort melding, skrevet i en uformell tone for interoffice sirkulasjon av informasjonen.Brev er en form for verbal kommunikasjon, som inneholder en komprimert melding, formidlet til festen utenfor bedriften.
NaturUformell og kortfattetFormell og informativ
Utvekslet mellomAvdelinger, enheter eller overordnet underordnet i organisasjonen.To forretningshuse eller mellom selskapet og klienten.
LengdeKortForholdsvis lang
SignaturSignatur er ikke nødvendig i et notat.Et brev er behørig signert av avsenderen.
KommunikasjonEn til mangeEn til en
InnholdBruk av teknisk sjargong og personlig pronomen er tillatt.Enkle ord blir brukt og skrevet i tredje person.

Definisjon av notat

Notatet er kort for notatet, noe som betyr et notat eller en oversikt for enhver bruk i fremtiden. Det er en kort beskjed brukt som et middel til uformell kommunikasjon i organisasjonen, for å sende informasjon skriftlig. Det kan være tittel som interoffice-kommunikasjon, kontormemorandum eller interoffice korrespondanse, snarere enn et memorandum.

Hovedformålet med notater er å formidle forretningspolitikker, prosedyrer eller tilhørende offisiell virksomhet. Disse er skrevet i ett til alle perspektiv og kan tjene forskjellige formål som å formidle nyheter, retninger og informasjon til flere mottakere, kaller folk til handling eller møte.

Man kan bruke en uformell tone og personlige pronomen i notatet. Det er ikke nødvendig å bruke en hilsen og gratis lukk.

Definisjon av brev

Et forretningsbrev kan defineres som form for skriftlig kommunikasjon, som inneholder en lang melding, adressert til partiet utenfor organisasjonen, dvs. leverandør, kunde, produsent eller klient. Den begynner med en hilsen, skrevet faglig i den tredje personen og har et komplementært nært med en signatur.

Forholdet mellom avsender og mottaker spiller en viktig rolle i å bestemme, den generelle stilen der brevet er utarbeidet. Disse brukes av en rekke grunner, for eksempel en forespørsel om informasjon eller tilbakemelding, ordreplassering, klager eller klager, spørre om noe eller ta oppfølging.

Brevet skrives ut, skrives eller skrives på brevpapirpapiret, som inneholder detaljene til firmaet som navn, adresse, logo, etc. Som forretningsbrev tjener som bevis for begge parter, så det må være høflig, høflig og respektfull for å få umiddelbar respons.

Viktige forskjeller mellom notat og brev

Poengene som presenteres nedenfor, forklarer forskjellen mellom notat og brev:

  1. Notatet kan defineres som en kort beskjed, informert skriftlig for å formidle viss informasjon til medlemmer av organisasjonen. Omvendt kan bokstaver forstås som et middel til verbal kommunikasjon som inneholder en kort beskjed adressert til en fest utenfor bedriften.
  2. Et notat bruker uformell tone og er rett til poenget. På den andre ekstremen er bokstaver veldig formelle og inneholder mye informasjon.
  3. Bruken av memorandum er intern for organisasjonen, i den forstand at den utveksles mellom to avdelinger, eller enheter eller sendt av lederen for å informere underordnede. Imidlertid er bruken av brev eksternt i naturen, da det byttes mellom to forretningshus eller mellom firma og klient.
  4. Når det gjelder lengde, er bokstaver lengre i forhold til notatet.
  5. Det er ikke krav om en signatur i notatet, slik det brukes i organisasjonen. Brevet skal imidlertid være behørig signert av den som sender den.
  6. Notater er skrevet for å informere eller direkte, en avdeling eller antall ansatte på en bestemt sak, og så er det vanligvis skrevet fra en til alle perspektiver, for eksempel massekommunikasjon. I motsetning til dette er bokstaver private da det adresserer til en bestemt fest eller klient, så det er en form for en til en mellommenneskelig kommunikasjon.
  7. Tekniske jargonger brukes ofte i notater, samt bruker personlige pronomen. I motsetning til bokstaver unngås bruk av tekniske jargonger og vilkår som ikke er enkle å forstå. Videre skrives brev i den tredje personen.

Konklusjon

Et notat er et viktig verktøy for virksomheten kommunikasjon, som brukes til å overføre en bestemt informasjon til mange personer som arbeider i samme organisasjon. Det har en stor rolle å spille i registrering av daglige forretningsaktiviteter og kan brukes til fremtidig referanse.

I kontrast er bokstaver regnet som den beste modusen for skriftlig kommunikasjon, som kan brukes til å gi eller søke informasjon til / fra en ekstern part. Det hjelper å overtale mottakeren til å gjøre som forfatterens vilje.

Top