Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Forskjellen mellom positiv og normativ økonomi

Økonomi er både vitenskap og kunst. Men hvilken type vitenskap er et stort spørsmål her, det vil si positivt eller normativt? Positiv økonomi er relatert til analysen som er begrenset til årsak og virkning forhold. På den annen side har normativ økonomi som mål å undersøke ekte økonomiske hendelser fra moralsk og etisk synspunkt. Det brukes til å bedømme om de økonomiske hendelsene er ønskelige eller ikke.

Mens Positiv økonomi er basert på fakta om økonomien. Normativ økonomi er basert på verdier. De fleste av folket tror at de uttalelsene som er allment aksepterte, er et faktum, men i realiteten er de verdsatt. Ved å forstå forskjellen mellom positiv og normativ økonomi, vil du lære om hvordan økonomien fungerer og i hvilken grad beslutningstakerne tar riktige beslutninger.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningPositiv økonomiNormativ økonomi
BetydningEn gren av økonomi basert på data og fakta er positiv økonomi.En gren av økonomi basert på verdier, meninger og dom er normativ økonomi.
Naturbeskrivendenormative
Hva det gjør?Analyserer årsak og virkning forhold.Passerer verdsatt vurdering.
PerspektivObjektivSubjektiv
Studie avHva er egentligHva burde være
testingUttalelser kan testes ved hjelp av vitenskapelige metoder.Uttalelser kan ikke testes.
Økonomiske problemerDet beskriver tydelig økonomisk problem.Det gir løsning på det økonomiske problemet, basert på verdi.

Definisjon av positiv økonomi

Positiv økonomi er en gren av økonomi som har en objektiv tilnærming, basert på fakta. Den analyserer og forklarer det tilfeldige forholdet mellom variabler. Det forklarer folk om hvordan økonomien i landet opererer. Positiv økonomi er alternativt kjent som ren økonomi eller beskrivende økonomi.

Når de vitenskapelige metodene brukes på økonomiske fenomener og knapphetstilfeller, er det en positiv økonomi. Uttalelser basert på positiv økonomi vurderer hva som faktisk skjer i økonomien. Det hjelper beslutningstakerne å avgjøre om den foreslåtte tiltaket vil kunne oppfylle våre mål eller ikke. På denne måten aksepterer eller avviser de uttalelsene.

Definisjon av normativ økonomi

Økonomien som bruker verdier, meninger, overbevisninger kalles normativ økonomi. Denne grenen av økonomi vurderer verdier og resulterer i uttalelser som sier "hva skal være tingene". Den inkorporerer subjektive analyser og fokuserer på teoretiske situasjoner.

Normativ økonomi antyder hvordan økonomien burde operere. Det er også kjent som politisk økonomi, da det tar hensyn til individuelle meninger og preferanser. Derfor kan uttalelsene verken bevises riktig eller feil.

Viktige forskjeller mellom positiv og normativ økonomi

De viktige forskjellene mellom positiv og normativ økonomi er forklart i punktene nedenfor:

  1. Positiv økonomi refererer til en vitenskap som er basert på data og fakta. Normativ økonomi beskrives som en vitenskap basert på meninger, verdier og dom.
  2. Positiv økonomi er beskrivende, men normativ økonomi er prescriptiv.
  3. Positiv økonomi forklarer årsakssammenheng mellom variabler. På den annen side, normative økonomi passere verdivurderinger.
  4. Perspektivet av positiv økonomi er objektiv mens normativ økonomi har et subjektivt perspektiv.
  5. Positiv økonomi forklarer 'hva er' mens normativ økonomi forklarer 'hva skal være'.
  6. Uttalelsene om positiv økonomi kan bli vitenskapelig testet, bevist eller disproved, som ikke kan gjøres med uttalelser av normativ økonomi.
  7. Positiv økonomi definerer klart økonomiske problemer. I motsetning til normativ økonomi, der rettsmidlene er gitt for de økonomiske problemene, på grunnlag av verdivurdering.

Konklusjon

Etter ovennevnte diskusjon kan vi si at disse to grener ikke er motstridende, men komplementære til hverandre, og de bør gå hånd i hånd. Mens man legger ned lover og teorier, bør økonomien behandles som en positiv vitenskap, men når det gjelder praktisk anvendelse, bør økonomien behandles som en normativ vitenskap.

Top