Anbefalt, 2021

Redaksjonens

Forskjellen mellom synkron og asynkron overføring

I den forrige artikkelen har vi diskutert seriell og parallell overføring. Som vi vet i seriell overføring, sendes data bit for bit, slik at hver bit følger en annen. Det er av to typer, nemlig synkron og asynkron overføring. En av de store forskjellene er at i synkron overføring, skal avsender og mottaker ha synkroniserte klokker før dataoverføring. Mens asynkron overføring ikke krever en klokke, men den legger til en paritetsbit til dataene før overføring.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningSynkron overføringAsynkron overføring
BetydningSender data i form av blokker eller rammerSender 1 byte eller tegn om gangen
OverføringshastighetRaskLangsom
KosteDyrtØkonomisk
TidsintervallKonstantTilfeldig
Gap mellom dataeneFraværendeNåværende
eksemplerChat rom, videokonferanse, telefoniske samtaler, osvBrev, e-post, forum, etc

Definisjon av synkron overføring

Ved synkron overføring strømmer dataene i en full dupleksmodus i form av blokker eller rammer. Synkronisering mellom avsender og mottaker er nødvendig, slik at avsenderen vet hvor den nye byte starter (siden det ikke er noen mellomrom mellom dataene).


Synkron overføring er effektiv, pålitelig og brukes til å overføre en stor mengde data. Det gir sanntids kommunikasjon mellom tilkoblede enheter. Chatrom, videokonferanse, telefonkonversasjoner, samt ansikts-til-ansikt-interaksjoner, er noen av eksemplene på synkron overføring.

Definisjon av asynkron overføring

I asynkron sendingsdata strømmer du i en halv dupleksmodus, 1 byte eller et tegn om gangen. Den overfører dataene i en kontinuerlig strøm av byte. Generelt er størrelsen på en karakter som sendes 8 biter som en paritetsbit er lagt til, dvs. en start og en stoppbit som gir totalt 10 biter. Det krever ikke en klokke for synkronisering; heller bruker det paritetsbiter for å fortelle mottakeren hvordan man tolker dataene.


Det er enkelt, raskt, økonomisk og krever ikke en 2-veis kommunikasjon. Brev, e-post, fora, fjernsyn og radioer er noen av eksemplene på asynkron overføring.

Viktige forskjeller mellom synkron og asynkron overføring

  1. I synkron overføring overføres data i form av rammer på den annen side i asynkron overføring data overføres 1 byte om gangen.
  2. Synkron overføring krever et klokke signal mellom avsender og mottaker for å informere mottakeren om den nye byte. Mens i asynkron overføring krever avsender og mottaker ikke et klokkesignal ettersom dataene som sendes her, har en paritetsbit festet til den som indikerer starten på den nye byte.
  3. Dataoverføringshastigheten for asynkron overføring er tregere enn den for synkron overføring.
  4. Asynkron overføring er enkel og økonomisk, mens synkron overføring er kompleks og kostbar.
  5. Synkron overføring er effektiv og har lavere overhead i forhold til asynkron overføring.

Konklusjon

Både synkron og asynkron overføring har sine fordeler og ulemper. Asynkron er enkel, økonomisk og brukes til å overføre en liten mengde data, mens Synkron Sending brukes til å overføre mesteparten av dataene, da den er effektiv og har mindre overhead. Derfor konkluderer vi at både synkron og asynkron overføring er nødvendig for dataoverføring.

Top