Anbefalt, 2022

Redaksjonens

Forskjellen mellom Write og WriteLine

Skriv metode
Skrivemetode ligger innenfor "Console" -klassen, som i seg selv ligger inne i systemnavnet. Konsollklassen gir grunnleggende støtte for programmer som leser og skriver tegn til og fra konsollen. Metoden write () utfører en eller flere verdier på skjermen uten et nytt linjetegn. Dette betyr at eventuelle påfølgende utskrifter vil bli skrevet ut på samme linje.

Eksempel på skrive () i C #

Console.Write ( "Car"); Console.Write (""); Console.Write ( "Buss"); Console.Write (""); Console.Write ( "Truck");
1 2 3 4 5Konsoll. Skriv ("bil"); Konsoll. Skrive ( " " ) ; Konsoll. Skriv ("Bus"); Konsoll. Skrive ( " " ) ; Konsoll. Skriv ("Truck");

Produksjon:
Bilbussbil

WriteLine Metode
WriteLine-metoden ligger også inne i klassen "Console" i systemnavnet. Metoden WriteLine skriver ut ett eller flere objekt på en enkelt linje med et nytt linjetegn satt inn på slutten. Dette betyr at eventuelle påfølgende utskrifter vil bli skrevet ut på en ny linje.

Eksempel på WriteLine () i C #

Console.WriteLine ( "Car"); Console.WriteLine ( "Buss"); Console.WriteLine ( "Truck");
1 2 3Konsoll. WriteLine ("bil"); Konsoll. WriteLine ("Bus"); Konsoll. WriteLine ("Truck");

Produksjon:
Bil
Buss
Lastebil

Forskjellen mellom Write og WriteLine
Skriv-metoden brukes til å skrive ut ett eller flere objekter på en enkelt linje uten å sette inn et nytt linjetegn på slutten. WriteLine-metoden legger inn et nytt linjetegn etter utskrift av utgangen. I skrive-metoden forblir markøren på samme linje, mens den i WriteLine beveger seg til neste.

Top