Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Forskjellen mellom Bay og Gulf

Som både bukt og bukt er stedene der landet møter vann. De er vannkroppene som er forbundet med havet, dannet av kystlinjens erosjon. Til tross for mange likheter, er det viktig å merke seg at de er forskjellige, i den forstand at bukten har en bredere åpning enn bukten. Videre er det også sagt at gulvene er større og dypere innfelt i forhold til bukta.

Bay er en del av kysten, som har en innadgående landskurve, på en slik måte at sjøen er omsluttet av land på tre sider. I motsetning til dette representerer Gulf en stor og dyp kystinnrykk, slik at landet omgir havet fra den høyeste delen, og etterlater en smal åpning. Les denne artikkelen for å forstå forskjellen mellom golf og bukt.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningbuktGulf
BetydningBay refererer til bred halvcirkelformet innløp av kysten, slik at sjøen er dekket av land på tre sider.Golfen innebærer en stor vannkropp, der vannet har erodert kysten så dypt at den har en smal åpning til sjøen.
innrykkBred innrykk av sjøenDyp innrykk av sjøen
InnhegningMindreForholdsvis mer
dannelseKontinental drift eller iskjerning.Drevet av kontinental drift.

Definisjon av Bay

Bay kan beskrives som en innfelt vannkropp, delvis omsluttet av landet og direkte forbundet med den store vannkroppen som innsjø, elv, sjø eller hav. Disse er dannet på mange måter, som ved plate tektonikk prosess der kontinentene går sammen og skiller seg fra hverandre, eller ved erosjon av kystlinje til havet. Det kan også bli dannet når havene strekker seg over kysten.

Båter som er åpne for havene består av marine habitater, mens bukter som åpner til elver eller innsjøer, har ferskvann og dermed et hjem for mange reptiler. De er et bra sted for fiske og også hjelp i sjøhandel. Bengtsbukten, som ligger i nærheten av India, er verdens største bukt.

Definisjon av Gulf

Gulf betyr en vannkilde, hvis maksimale del er omgitt av landet og har en liten smal åpning. Dannelsen av golf finner sted, ved bevegelsen i jordskorpen, dvs. at de tektoniske platene kan rive for å danne en bølge. Det kalles også som den delen av havet som penetrerer land.

Golfen kalles også som en stor bukt, som er dypt innfelt. Disse er dype, og store vannkropper som ofte brukes som havner eller havner hvor lasting og lossing av mennesker og last er gjort gjennom båter.

Mexicogolfen regnes som den største gulfen, over hele verden.

Viktige forskjeller mellom Bay og Gulf

Forskjellen mellom bukt og bukt kan trekkes tydelig på følgende grunnlag:

  1. Bay er beskrevet som en stor vannkropp, som danner en innrykk av strandlinjen, slik at sjøen er dekket av kysten fra maksimale sider. Tvert imot er golfen definert som den store delen av havet som nesten er dekket av land, bortsett fra en smal åpning fra den ene siden.
  2. Mens en bukt er et bredt inngrep til sjøen, er golfen en dyp inntak av havet.
  3. Bay er semicircular, og så er det vedlagt kun land fra tre sider. I motsetning til dette er en kløft en vannkropp, hvis maksimale del er omsluttet av land og har en veldig liten munn.
  4. Dannelsen av en gulf er ved bevegelsen av jordens plater for å danne dypt lukket vann. På den annen side dannes bukter ved erosjon av strandlinjen, flom eller til og med bevegelse i jordens tektoniske plater.

Konklusjon

Både bukt og bukt er konkaviteter, som oppstår når tidevannsløsning foregår ved kysten av sjøen. Når det gjelder størrelse, er gulfs sies å være større enn buktene; Men verdens største bukt, dvs. Bengalbukta, er større enn verdens største gulf, det vil si Mexicogolfen. Derfor er de to vannmassene vesentlig forskjellig i innrykk og innkapsling.

Top