Anbefalt, 2023

Redaksjonens

Forskjellen mellom flora og fauna

Den primære forskjellen mellom flora og faund er at flora snakker om plantelivet i en region eller en viss periode, mens fauna representerer dyrelivet i en region eller en bestemt periode.

Jorden er den eneste planeten i hele universet som kan støtte livet. Faktisk er det et hjem til millioner av livsformer. Mangfoldet av planter og dyreliv i verden er kjent som biologisk mangfold. Uansett hvor vi går finner vi et annet utvalg av planter, blomster, fugler, insekter, dyr og andre mikroorganismer.

Du har kanskje lagt merke til at det er noen planter og dyr som bare finnes i den aktuelle regionen, det vil si at de ikke kan ses på andre områder av jorden. Disse plantene og dyrene er kjent som flora og fauna i dette området. Denne artikkelen kan hjelpe deg med å forstå konseptet flora og fauna.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningFlorafauna
BetydningFlora er ment å bety samling av plantearter i en bestemt geografisk region eller habitat.Fauna connotes dyreriket som finnes i en bestemt geografisk plassering.
MatDe lager sin egen mat.De er avhengige av flora for maten.
MobilitetDe kan ikke bevege seg.De kan flytte fra ett sted til et annet.
Studiet iBotanikkZoologi

Definisjon av Flora

Flora er en latinsk term, som innebærer innsamling av opprinnelige planter i et økosystem, som vokser i et geografisk område eller en bestemt periode. Det er en botanisk betegnelse som betyr et variert utvalg av planteliv som er funnet på et bestemt sted eller tidspunkt på året. Det kan klassifiseres på grunnlag av region, periode, klima etc. Imidlertid er klassifiseringen av flora primært basert på miljøet der forekomsten er naturlig.

 • Native Flora : Planter som tilhører en bestemt region eller sted er kjent som innfødt flora.
 • Agricultural Flora : Disse dyrkes målrettet av menneskene, dvs. for å tilfredsstille deres behov.
 • Horticultural Flora : Ellers kjent som hageflora, er den plantet av mennesker for dekorative formål.
 • Weed Flora : Dette er uønskede planter som vokser sammen med de viktigste plantene.

Definisjon av Fauna

Begrepet 'fauna' er en gresk opprinnelse som er oppkalt etter en romersk gudinne. Det innebærer gruppen av dyr som bor i en bestemt geografisk region, habitat eller i en viss tidsperiode. Kort sagt, det betegner dyreriket som finnes i et område. Det har blitt klassifisert i følgende kategorier:

 • Cryofauna : Dyr som er funnet på kalde steder.
 • Cryptofauna : Den dekker de organismene som er beskyttet i skjulte mikrohabitater.
 • Infauna : De organismer som er funnet i bunn-hoveddelen av en vannkropp, hovedsakelig oceaniske sedimenter.
 • Epifauna : Vanndyrene som er funnet på bunnen av en vannkropp.
 • Megafauna : De store dyrene som finnes i et bestemt område eller en periode.
 • Mikrofauna : De organismer som er svært små i størrelse, faller under denne kategorien.

Viktige forskjeller mellom flora og fauna

Forskjellen mellom flora og fauna kan trekkes tydelig av følgende grunner:

 1. Flora kan defineres som plantelivet til en bestemt geografisk plassering, eller i en viss periode. På den annen side betegner fauna dyrelivet, inkludert fugler og mikroorganismer som finnes i en bestemt region eller periode.
 2. Flora lager sin egen mat, ved prosessen med fotosyntese. Omvendt kan ikke fauna lage sin egen mat, og de er avhengige av planter for maten, som plantelevende dyr og allmenndyr.
 3. Når det gjelder mobilitet, er flora immobile, mens fauna lett kan flytte fra ett sted til et annet.
 4. Studien av flora er gjort i botanikk. Imot studerer vi fauna i zoologi.

Konklusjon

Flora, sammen med fauna og ulike andre livsformer kalles som biota som helhet. Mangfoldet i flora og fauna-rike skyldes jord, jord, temperatur, fotoperiode (sollys), nedbør, økosystem og vegetasjonstype. Flora og fauna i en region bidrar til å opprettholde den økologiske balansen og også utvide de lokale økonomiene.

Top