Anbefalt, 2021

Redaksjonens

Forskjellen mellom åpne og avsluttede fond

Mutualfonde kan beskrives som en kollektiv investeringsavdeling. Investering i et fond er som å bli en del-eier i porteføljen av investeringer. Basert på strukturen er et fond klassifisert som åpen og avsluttende. Åpne fond, som navnet antyder, er typen fond, hvor investor kan gå inn og ut av når som helst. På den annen side er lukkede midler de investorene kan kjøpe i løpet av børsnoteringen eller fra børsen etter at de er notert.

I den åpne ordningen er kapitalfondet ubegrenset og innløsningsperioden er ikke definert. Omvendt er livet i den begrensede ordningen begrenset, ved utløpet som fondet likviderer. Ta en lesning av denne artikkelen utdrag, der vi har forklart alle viktige forskjeller mellom åpne og endte fond.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningOpen-ended FundsAvslutte midler
BetydningÅpne fond kan forstås som ordninger som kontinuerlig tilbyr nye enheter til investorene.Avslutte midler er fondene, som bare tilbyr nye enheter til investorer i en begrenset periode.
AbonnementDisse midlene er tilgjengelige hele året for abonnement.Disse midlene er kun tilgjengelige i bestemte dager for abonnement.
forfallDet er ingen fast løpetid.Faste løpetid, dvs. 3 til 5 år.
LikviditetsleverandørFondene selvAksjemarked
Corpusvariabelfast
ListingIngen notering på børs, transaksjoner utføres direkte gjennom fond.Notert på en anerkjent børs for handel.
transaksjonerUtført på slutten av dagen.Utføres i sanntid.
Bestemmelse av prisPrisen kan bestemmes ved å dele NAV fra utestående aksjer.Prisen er bestemt av tilbud og etterspørsel.
SalgsprisNetto aktiv verdi (NAV) pluss belastning, hvis noen.Premium eller rabatt til netto aktivverdi (NAV).

Definisjon av åpne fond

Et åpent fond er en som har noen begrensning på antall aksjer utstedt av fondet. Det er kontinuerlig tilgjengelig for abonnement og tilbakekjøp. Det er evig i naturen, i den forstand at når fondet er introdusert, fortsetter det å eksistere, uten forfallstid.

I det åpne fondet kan aksjene kjøpes eller innløses når som helst i løpet av livet, og antallet av enheter går derfor regelmessig opp og ned. Handelen foregår til NAV, dvs. netto aktiv verdi, beregnet periodisk. NAV svinger på grunn av ytelsen til underliggende verdipapirer.

De fleste av fondene er åpne, noe som gir investorer en bedre investeringsavdeling, hvor aksjer kjøpes og innløses når som helst. Investorene kan kjøpe aksjene direkte fra fondene, i stedet for å kjøpe det fra børsen.

Definisjon av lukkede fond

Fondet for lukket fond er et samlet investeringsmiddel med en fast forfallstid, dvs. 3 til 5 år, som er notert på en anerkjent børs. I denne typen fond kan investor investere pengene sine direkte i ordningen, under den første offentlige tilbudet, etter at enhetene i planen kan handles på annenhåndsmarkedet, der de er notert.

Prisen på den underliggende finansielle eiendelen er bestemt av etterspørsels- og forsyningskrefter, forventning av andelseierne og så videre, som finnes på aksjemarkedet. Vanligvis er prisen per aksje forskjellig fra nettoverdi av investeringen (beregnet ukentlig), som betegnes som premie eller rabatt til NAV.

På innløsningstidspunktet blir den totale investeringen i ordningen likvidert og beløpet realisert fordelt på abonnentene, i henhold til deres bidrag.

Viktige forskjeller mellom åpne og avsluttede fond

Forskjellen mellom åpne og avsluttede midler kan trekkes tydelig på følgende grunnlag:

  1. Open-ended fond refererer til fondet, hvor investor har lov til å kjøpe aksjer når som helst, selv etter nedleggelsen av NFO, dvs. New Fund Offer. I motsetning til at aksjene i lukkede fond kan kjøpes kun under det nye fondet, dvs. etter at NFO er over, har investor ikke lov til å investere.
  2. Tegningen av det åpne fondet forblir åpent med jevne mellomrom, det vil si at det aksepterer midler fra offentligheten ved å tilby sine enheter. Omvendt er abonnementet på lukkede ordninger åpent for bare en kort periode, bare fra en til tre måneder.
  3. I det åpne fondet er det ingen fast forfallstid, mens det er en bestemt forfallstid, når det gjelder lukkede fond.
  4. Likviditeten er gitt av fondet selv, i det åpne ordningen. I motsetning til dette, i den avsluttede ordningen, gir aksjemarkedet likviditet.
  5. I et åpent fond er corpus variabel på grunn av kontinuerlig kjøp og innløsning. På den annen side er corpus løst fordi ingen nye enheter tilbys til salgs, utover den angitte grensen.
  6. Aksjene i det åpne fondet er ikke notert på en børs, men transaksjonene utføres direkte gjennom fondet. Tilsvarende er aksjene i det lukkede fondet notert på annenhåndsmarkedet.
  7. I åpen ordning gjennomføres transaksjonene daglig, mens transaksjonene i ferdigstillet ordning utføres i sanntid.
  8. I det åpne fondet bestemmes prisene ved å dele NAV fra utestående aksjer. Til forskjell fra, i den avsluttede fondskursen pr aksje er det bestemt etter tilbud og etterspørsel.
  9. Salgsprisen på den underliggende sikkerheten i det åpne fondet er netto aktivaverdi (NAV) pluss belastning hvis det er noen. Tvert imot, i det lukkede fondet, salgsprisen på underliggende aktivpremie eller rabatt til netto aktivaverdi (NAV).

Konklusjon

En av de største ulempene ved de lukkede fondene er at det ikke tillater investorer å trekke tilbake beløpet som investeres i fondet når de ønsker det. I motsetning til dette gir de åpne fondene fleksibilitet til investorene i den forbindelse, da de kan ta ut penger på en kontinuerlig basis, i henhold til tilbakekjøpsavtalen.

Top