Anbefalt, 2020

Redaksjonens

Forskjellen mellom Rhombus og Parallelogram

I geometri er det mange typer av en firkantetall, dvs. parallellogram, rhombus, firkant, rektangel, trapes og drage, som deler felles egenskaper, på grunn av hvilke mennesker har problemer med å forstå disse tallene. En rhombus kan refereres som et skråkant, hvis tilstøtende sider er like. Tvert imot er et parallellogram et skrå rektangel med to sett parallelle motstående sider.

Den grunnleggende forskjellen mellom rhombus og parallellogram ligger i deres egenskaper, dvs. alle sider av en rhombus har samme lengde, mens parallellogram er en rettlinjet figur hvis motstående sider er parallelle.

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningRhombusparallellogram
BetydningRhombus refererer til en flatt formet, firesidet figur med alle sider kongruent.Et parallellogram er en firesidet flatformet figur, hvis motsatte sider er parallelle med hverandre.
Like siderAlle fire sider har samme lengde.Motsatt sider har samme lengde.
diagonalerDiagonalene bisecter hverandre i rette vinkler som danner scalent trekant.Diagonalene bisecter hverandre danner to kongruente trekant.
Område(pq) / 2, hvor p og q er diagonalenebh, hvor b = base og h = høyde
Omkrets4 a, hvor a = side2 (a + b), hvor a = side, b = base

Definisjon av Rhombus

En firkant som lengden av sidene er kongruente kalles en rhombus. Den er flatt formet og har fire sider; hvor de vendende sidene er parallelle med hverandre (se figur gitt nedenfor).

De motsatte vinklene til en rhombus er like, dvs. i samme grad. Dens diagonaler møtes hverandre 90 grader (rett vinkel), derfor vinkelrett på hverandre og danner to liksidige trekanter. De tilstøtende sidene er supplerende, noe som betyr at summen av deres mål er lik 180 grader. Det er også kjent som et like-sidet parallellogram.

Definisjon av parallellogram

Et parallellogram som navnet antyder er at en er beskrevet som en flatformet figur med fire sider hvis sett av motsatte sider er parallelle og kongruente (se figur gitt nedenfor).

Målet på sine vinkler er lik og sammenhengende vinkler er supplerende, dvs. summen av deres mål er lik 180 grader. Diagonalene bisecter hverandre som danner to kongruente trekanter.

Nøkkelforskjeller mellom Rhombus og Parallelogram

Forskjellen mellom rhombus og parallellogram kan tegnes tydelig av følgende grunner:

  1. Vi definerer rhombus som en flatt formet, firesidig firkant som lengden på alle sider er kongruent. Et parallellogram er en firesidig flatformet figur, hvis motstående sider er parallelle med hverandre.
  2. Alle sidene av rhombusene er like lange mens kun motsatte sider av et parallellogram er like.
  3. Diagonalene til en rhombus halverer hverandre i rette vinkler og danner to scaleentriangler. I motsetning til et parallellogram hvis diagonaler bisecter hverandre danner to kongruente trekanter.
  4. Den matematiske formelen for rhombusområdet er (pq) / 2, hvor p og q er diagonalene. Omvendt kan området for parallellogrammet beregnes ved å multiplisere base og høyde.
  5. Omkretsen av rhombus kan beregnes ved hjelp av følgende formel - 4a, hvor a = side av rhombus. Tvert imot kan parallellogrammets perimeter beregnes ved å legge til base og høyde, og multiplisere summen med 2.

Konklusjon

Både parallellogram og rhombus er firkantet, hvis vendende sider er parallelle, motsatte vinkler er like, summen av de indre vinklene er 360 grader. En rhombus i seg selv er en spesiell type parallellogram. Derfor kan det sies at hver rhombus er et parallellogram, men omvendt er ikke mulig.

Top