Anbefalt, 2024

Redaksjonens

Forskjellen mellom DDL og DML i DBMS

Data Definisjon Språk (DDL) og Data Manipulation Language (DML) sammen danner et databaset språk. Den grunnleggende forskjellen mellom DDL og DML er at DDL (Data Definition Language) brukes til å spesifisere databasestrukturen for databaseskjema. På den annen side brukes DML (Data Manipulation Language) til å få tilgang til, modifisere eller hente dataene fra databasen. La oss diskutere forskjellene mellom DDL og DML, ved hjelp av sammenligningsdiagrammet som er vist nedenfor.

Innhold: DDL Vs DML i DBMS

  1. Sammenligningstabel
  2. Definisjon
  3. Viktige forskjeller
  4. Konklusjon

Sammenligningstabel

Grunnlag for sammenligningDDLDML
grunn~~POS=TRUNCDDL brukes til å lage databaseskjemaet.DML brukes til å fylle og manipulere databasen
Fullstendig formatData Definisjon SpråkData manipulasjonsspråk
KlassifiseringDDL er ikke klassifisert videre.DML er ytterligere klassifisert som prosedyre og ikke-prosedyre DML.
kommandoerCREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE OG COMMENT AND RENAME, etc.SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, CALL, etc.

Definisjon av DDL (Data Definisjon Language)

DDL står for Data Definisjon Språk. Data Definisjon Språk definerer databasestrukturen eller databaseskjemaet. DDL definerer også ytterligere egenskaper av dataene som er definert i databasen, som domenet til attributter. Datavalgningsspråket gir også muligheten til å spesifisere noen begrensninger som ville opprettholde datakonsistensen.

La oss diskutere noen kommandoer av DDL:

CREATE er kommando som brukes til å opprette en ny database eller tabell.
ALTER- kommandoen brukes til å endre innholdet i tabellen.
DROP brukes til å slette noe innhold i databasen eller tabellen.
TRUNCATE brukes til å slette alt innholdet fra tabellen.
RENAME brukes til å gi nytt navn til innholdet i databasen.

Man kan legge merke til at DDL bare definerer kolonnene (attributter) i tabellen. I likhet med andre programmeringsspråk aksepterer DDL også kommandoen og produserer utdata som er lagret i dataloggen (metadata).

Definisjon av DML (Data Manipulation Language)

DML står for Data Manipulation Language . Skjemaet (Tabell) opprettet av DDL (Data Definisjon Language) er befolket eller fylt ved hjelp av Data Manipulation Language. DDL fyller tabellens rader, og hver rad heter Tuple . Ved hjelp av DML kan du sette inn, endre, slette og hente informasjonen fra tabellen.

Prosedyre DML og Deklarative DML er to typer DML. Hvor Procedural DMLs beskriver, hvilke data skal hentes, og også hvordan de får dataene. På andre hender beskriver deklarative DML bare hvilke data som skal hentes. Det beskriver ikke hvordan du får dataene. Deklarative DML er enklere som brukeren bare har å spesifisere hvilke data som kreves.

Kommandoene som brukes i DML er som følger:

SELECT brukes til å hente dataene fra tabellen.
INSERT brukes til å trykke dataene i tabellen.
UPDATE brukes til å reformere dataene i tabellen.
DELETE brukes til å slette dataene fra tabellen.

Hvis vi snakker om SQL, er DML-delen av SQL ikke-prosedyre, dvs. Deklarativ DML.

Viktige forskjeller mellom DDL og DML i DBMS

  1. Den grunnleggende forskjellen mellom DDL og DML er at DDL (Data Definition Language) brukes til å definere skjemaet eller strukturen til Database, som betyr at den brukes til å opprette tabellen (Relation) og DML (Data Manipulation Language) brukes til å få tilgang, eller endre skjemaet eller tabellen opprettet av DDL
  2. DML er klassifisert i to typer Procedural og Declarative DMLs, mens DDL ikke er klassifisert ytterligere.
  3. CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, COMMENT og RENAME, etc. er kommandoene til DDL. På den annen side, er SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE, CALL, etc. kommandoen til DML.

Konklusjon:

For å danne et databaset språk er både DDL og DML nødvendig. Da de begge vil bli pålagt å danne og få tilgang til databasen.

Top